Sort by
Show
Autorizatie provizorie
13,00 lei
Certificat constatator de baza
65,00 lei
Certificat constatator furnizare informatii
45,00 lei
Certificat Constatator pentru Insolventa
65,00 lei
Certificat inmatriculare
49,00 lei
Certificati constatator fonduri IMM
65,00 lei
Contravaloare amenda contravențională Persoane Juridice
35,00 lei
Extras carte funciara
45,00 lei
Extras din planul cadastral pe ortofotoplan
45,00 lei
Pasaport simplu electronic 0-12 ani
234,00 lei
Pasaport simplu electronic peste 12 ani
258,00 lei
Pasaport simplu temporar
96,00 lei
Permis auto
89,00 lei
Taxă judiciară
0,00 lei